DELİ İBRAHİM

Kökenlere İniyoruz
Kullanıcı avatarı

Başlık Sahibi
skyfuser
ÜYE
ÜYE
Mesajlar: 9
Kayıt: 02 Şub 2008, 21:50

DELİ İBRAHİM

Mesajgönderen skyfuser » 06 Şub 2008, 12:28

Osmanlı padişahlarının on sekizincisi ve İslam halifelerinin seksen üçüncüsü.Birinci Ahmed Han ile Mahpeyker Kösem Sultanın oğlu olup, 1615 yılında doğdu. Buadı taşıyan tek Osmanlı hükümdarıdır.
Ağabeyi Dördüncü Murad’ın ölümünde, hayatta kalan tek Osmanlı şehzadesiydi.Ağabeyinin genç yaşta ölümüne bir türlü inanamadı. Sultan olduğunu bildirenannesine ve paşalara; “Allahü teala, padişah kardeşimin ömrünü uzun etsin. Bizesultanlık lazım değildir. Padişah kardeşimin ömrüne duacıyız.” dedi. Ancak,annesi ve devlet adamlarının ısrarı ile ağabeyi Sultan Dördüncü Murad’ın naşınıgördükten sonra taht odasına geçti, Hırka-i Saadet Dairesinden getirilenhazret-i Ömer’in sarığı besmele ile başına sarıldıktan sonra ellerini açtı, ve;“Elhamdülillah, ya Rab! Benim gibi zayıf bir kulunu bu makama layık gördün.Saltanat günlerimde milletimi hoş-hal eyle ve birbirimizden hoşnud kıl” diye duaederek tahta oturdu (9 Şubat 1640).

kendisi deli olmamasına rahmen tarih kitaplarına deli olarak geçmiş pahdişahımızdır.metin akpınar devekuşu kaberede olayı çok güzel işlemiştir.


Kullanıcı avatarı

Kilgarvan
İDARİ SORUMLU
Mesajlar: 1761
Kayıt: 02 Eki 2006, 18:28
Been thanked: 1 time

SULTAN İBRAHİM'İN TAHTTAN AZLEDİLİŞİ ÜZERİNE

Mesajgönderen Kilgarvan » 09 Şub 2008, 22:34

Rabelais der ki "Parisliler ayaklanmayı öylesine sever, en üfürükten meselelerde dahi öylesine kolay isyan ederler ki, yabancı hükümdarlar Fransa krallarının nasıl olup da böylesi bir halka tahammül edebildiğine şaşarlar." Rabelais'in sözleri doğrudur doğru olmasına ama İstanbulluları tanısa yargısını bir kez daha düşünürdü heralde. Osmanlı tarihi İstanbulluların yerli yersiz ayaklandıkları onlarca vakayla doludur. Bize Osmanlı Padişahlarının astıkları astık kestikleri kestik birer diktatör oldukları öğretilmiştir. Güya sözlerinin üzerine söz, buyruklarının üzerine buyruk olmazmış onların. Lakin kazın ayağı öyle değil. Seçimle işbaşına gelen demokratik liderler olmadıkları aşikarsa da Osmanlı tarihine ilişkin yalapşap bir bilgi dahi onların boş meydanlara kaygusuzca fermanlar savuran diktatörler olmadıklarını, insanların kimi zaman onlara eylemlerinin bedelini ağır biçimde ödettiklerini göstermeye yetecektir.

Örneğin Sultan I. Mustafa saray erbabı tarafından tahttan indirilerek hapsedilmiş, II. Osman Yeniçeriler tarafından boğularak katledilmiş, IV. Mehmet askerlerin başı çektiği geniş çaplı bir kalkışma sonunda hal edilmiştir. Namaz kılmak için gittiği camilerde ders veren din adamlarının; “Memleket elden gitti. Şikârdan nice bir feragat etmez; Allah’tan korkmaz, halktan utanmaz mı? Nedir bu başımıza gelenler? Babası am delisiydi, kendisi av delisi çıktı” diye vaazlar ederek halkı galeyana getirdikleri söylenir.

II. Mustafa, yönetimdeki beceriksizlikleri nedeniyle tahtı kardeşi III. Ahmet’e bırakmaya zorlanmış, dört ay hapis hayatı yaşadıktan sonra şaibeli biçimde ölmüştür. III. Ahmet, bütün İstanbul’u ateş yumağı gibi saran ve tarihte Patrona Halil isyanı olarak bilinen geniş katılımlı bir isyanla tahttan indirilerek altı yıl kafes hayatı yaşamıştır. Bu isyana çingeneler ve göçebeler dahi katılmışlardı.

III. Selim bir başka korkunç isyanda dehşet verici biçimde öldürülmüş, dayısı Alemdar Mustafa Paşa Rusçuktan koşturup Topkapı Sarayı’na ayak bastığında yeğeninin şakak derisinin bir kılıç darbesiyle çene altına kadar yüzüldüğünü görmüş, kendisi de Alemdar Vakası olarak bilinen bir kalkışmada maiyetiyle birlikte havaya uçurulmuştur.

Yeniçerilerin zoruyla tahta geçirilen IV. Mustafa kısa süre sonra hapsi boylamış, çok geçmeden belirsiz bir sebeple yaşamını yitirmiştir. Onun döneminde İstanbullu kadınların bir ellerinde değnek öteki ellerinde boş tencere olmak üzere İstanbul Kadısı’nın konağını bastıkları; “papaz herif, sen böyle mükellef taam eylerken biz açlıktan ölüyor, bir ciğeri yirmi paraya yiyoruz” diyerek adamı tartakladıkları, padişaha; “efendimiz, uyan da bizi düşün. Açlıktan ölüyoruz” diye arzuhal sundukları anlatılır.

Sultan Abdülmecid Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yeniliklerden zarar gören ya da rahatsız olan kesimlerin ikide bir kayıklara salapuryalara dolarak sarayın önünde gösteriler yapmalarından bitap düşmüştü. Abdülaziz, sarayda şaibeli biçimde ölmüş, sonraları II. Abdülhamid onun bir suikaste kurban gittiğini iddia etmiş, kendisi de İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından azledilerek Beylerbeyi Sarayı’nda göz hapsine alınmıştır. V. Murad sadrazam Mithat Paşa’nın başını çektiği bir teşebbüsle tahttan indirilmiş, V. Mehmed Reşad İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gölgesi altında hüküm sürmüştür.

Bütün bunlar göstermektedir ki Osmanlı Padişahları tahtlarına huzur içinde kurularak memleketlerine kaygısızca hükmeden dedikleri dedik, çaldıkları düdük adamlar değillerdi. Hata yapmak, hatalarını tekrarlamak lüksleri yoktu. Aksi halde bedelini ağır biçimlerde ödüyor, bu bedel çoğu kez kendi canları oluyordu.

Sultan Birinci İbrahim de ayaklanmayla tahttan indirilen sayısız Osmanlı padişahından biridir. 7 Ağustos 1648 tarihinde cihanın hükümdarıydı, 18 Ağustos 1648’de ceset oldu. Osmanlılar arşiv tutmayı ve en ufak hadiseleri dahi inceden inceye kayıt altına almayı severlerdi. Osmanlı devlet arşivleri Sultan İbrahim’in tahttan azledilişini en ince ayrıntısına kadar anlatmaktadır.

Gelin bu on bir günlük süreci, Necdet Sakaoğlu’nun eğlenceli kalemi eşliğinde birlikte takip edelim. İbrahim’e, bu kez bir padişah gözüyle değil, insan gözüyle bakalım. O afsunlu, büyülü fantastik düşlerimizin bu seferki kahramanı o olsun. Başından geçenler zaten bir romandan farksızmış, kendimizi bu kez de onun yerine koyalım.

Sultan İbrahim’in Tahttan Azledilişi

7 Ağustos 1648 gecesi, Ocak ağaları Etmeydanı’ndaki Orta Cami’de, ulemaysa Fatih Camii’nde toplandı. Sabahleyin Ocaklılar silahlanmış olarak Fatih Camii avlusunu doldurdular. Durumu önceden haber alan Veziriazam Ahmed Paşa korkup kaçtı. İbrahim’in arabulması için Fatih Camii’ne gönderdiği Haseki Ağa kalabalık tarafından tartaklandı. Sofu Mehmed Paşa camiye çağırıldı. Veziriazam ilan edilerek saraya gönderildi. Mehmed Paşa, İbrahim’e, ayaklanmanın önlenmesi için Ahmed Paşa’nın yakalanıp idam edilmesi gerektiğini söyledi. Padişah; “Bre köpek koca! Veziriazam olmak içün kulu tahrik etdin. Bu cemiyet bertaraf olduktan sonra göresin. Senin hakkından gelürüm!” dedi.

İstanbul, büyük ayaklanmalardan önceki görüntüsünü almıştı. Dükkânlar ve çarşılar açılmadığı gibi ocak ağaları da sur kapılarını kapattırmışlardı. İbrahim’e; “Böyle gafletle padişahlık olmaz. Ayak divanı isteriz!” diye haber gönderdiler. İbrahim, Bostancılar’a emirler verip saray surlarına ve burçlarına toplar yerleştirtti. O gün İstanbul’da Cuma namazı kılınamadı. Akşamleyin ulema, Fatih Camii’nde sabahlamayı kararlaştırdı. Geceleyin askerler Ahmed Paşa’yı yakalayıp konağını yağmaladılar. Kendisini de Sofu Mehmed Paşa’ya teslim ettiler. Cellat Kara Ali, işini bitirdi. Ahmed Paşa’nın cesedi bir beygire bağlanıp Atmeydanı’nda bir çınar altına bırakıldı. Ertesi gün orada parça parça edildiği için, ölümünden sonra Hezarpâre (bin parça) Ahmed Paşa olarak anıldı.

8 Ağustos sabahı, başta Şeyhülislam Abdürrahim Efendi olmak üzere ulema topluluğu, ocak ağaları ve kapıkulları, Atmeydanı’nda toplandılar. İttifaka katılmayan Rumeli Kazaskeri Muslihiddin Efendi, Sultanahmet Camii önünde linç edilmek istendi. Topluluk Kösem Sultan’a, Şehzade Mehmed’i göndermesini, camide cülus yapılarak tahta geçirileceğini bildirdi. Kösem Valide, camide cülus olmayacağını, saraya gelmeleri gerektiğini söyleyince kalabalık saraya doğru yöneldi. Ulema ve Ocak ağaları Harem-i Has dehlizine geldiklerinde resmi unvanı; “Sahibetü’l makam Ümmü’l mü’minin Valide Sultan” olan Kösem, başına siyah ibrişim dest-mâl örtmüş, mirvehe (yelpaze) sallayan bir harem ağasıyla göründü. Topluluk, kendisini saygıyla selamladı.

Muslihiddin Efendi, padişahın davranışlarının şeriat ve akılla bağdaşmadığını, ortalığın karıştığını, düşman gemilerinin İstanbul yolunu kuşattığını, sınırda kalelerin birer ikişer elden çıktığını, padişahın bu sorunların üstesinden gelecek dirayete sahip olmadığını, ulemanın fetva verdiğini ve şehzadenin tahta layık olduğunu söyledi. Abdürrahim Efendi ile Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi de padişaha ağır ithamlarda bulundular.

Eski kazaskerlerden Hanefi Efendi; “Tabl-u zurna ve ceng-ü şeştar sadâsı, Ayasofya minaresinde müezzinlere ezanı yanıltır. Bedesten basulup tüccarın malları gasbedildi. Avretlere tasallut eksik olmaz. Ümmet-i Muhammed ırz ve can havline düştü.” dedi. Kösem Sultan; “bir sâbiden padişah olur mu?” diye sorunca Şeyhülislam, akıllı bir çocuğun saltanatının akıldan yoksun bir yetişkininkine yeğ olacağını, aklını yitirmiş bir adamın saltanatının dinen de caiz olmadığını izah etti. Kösem Sultan bu cevap üzerine; “Öyleyse içerü varayım, sarıcığın sardırıb çıkarayım!” dedi.

IV. Mehmed, Babüssaade kapısı önünde kurulan tahta oturtuldu ve biat töreni tertip edildi. İbrahim’in katına çıkan bir heyet, kendisine tahttan azledildiğini bildirdi. İbrahim padişahlığının devam ettiğini ileri sürünce Abdülaziz Efendi; “Hayır, padişah değilsin. Cihânı harâba verdin. Vaktini lehv-ü gaflet ile geçirdin. Rüşveti fâş, zalemeyi âleme musallat ettin. Küffar Bosna’yı istila etmiş, seksen kalyon Boğaz’ı tutmuş, senin haberin yok!” diyerek ağır hakaretlerde bulundu.

Silahdarağa ile Çuhadarağa, İbrahim’in koltuğuna girerek kendisini hapsedileceği Kafes Kasrı’na götürdüler. Kapı önüne gelindiğinde İbrahim; “Elhamdülillah, hele bir cemaat başı oldum!” dedi. Kimi tarihçiler onun bu sözle Osmanlı Hanedanı’nın sonraki kuşaklarının atası olacağını ima ettiğini, dolayısıyla ermiş olduğunu savlamışlardır. Nitekim kendisinden sonraki Osmanlı padişahlarının tümü onun soyundan gelirler.

9 Ağustos günü İbrahim’in Kafes Kasrı’ndan kaçtığı dedikodusu bütün İstanbul’da aldı yürüdü. Çarşı ve dükkânlar yeniden kapandı. Herkes evlerine çekildi. Sofu Mehmed Paşa, şeyhülislam, vezirler ve ulema sarayda toplandılar. Mimar getirtilip İbrahim’in hapsedildiği iç köşkün kapısı ve pencereleri tuğlayla ördürüldü. İbrahim bağırıp çağırıyordu. Sesini duyan Enderun erbabı; “Bu Allahtan reva mıdır? Bir padişahı tahtdan indirüb tut ki diri diri mezara gömeler. Bir mâsumu iclâs edeler. Biz ânın çok iyiliğin gördük. Hemen anlaşub taşra çıkaralım, tahta cülus etdürelim.” dediler.

Dışarıda da kapıkulu sipahileri Sultan İbrahim lehine bir eyleme hazırlanıyorlardı. Devlet erkânı olacaklardan korkarak İbrahim’in öldürülmesini kararlaştırdılar. Şeyhülislâm Abürrahim Efendi, “iki halife müctemi oldukda biri katledilmek lâzımdır” diye fetva verdi. 18 Ağustos 1648 tarihinde saraya gelen Veziriazam, Şeyhülislam ve Bostancıbaşı, Kafes Kasrı'na örülen duvarları yıktırıp içeriye girdiler. Sofu Mehmed Paşa, İbrahim’in bağırıp çağırmasından korkarak bir köşeye saklanan Cellat Kara Ali’yi değnekle döğerek zorla içeri soktu. Sırtında al renkli atlas entari, ayağında kırmızı şalvar, başında bir takke ve elinde Kur’an-ı Kerim olan İbrahim, Şeyhülislam’a dönerek; “Bak a Abdürrahim! İşte Kitabullah! Beni ne hükümle öldürtürsüz?” diye bağırırken cellatlar kement atıp padişahı boğdular.

Osmanlı padişahlarının on sekizincisi ve İslam halifelerinin seksen üçüncüsü olan Sultan İbrahim'in ölümü işte böyle oldu. Cesedi Hasoda avlusuna çıkarıldı. Namazı kılındıktan sonra Ayasofya’ya, I. Mustafa’nın yanına defnedildi.
En son Kilgarvan tarafından 11 Oca 2011, 13:49 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Kullanıcı avatarı

Kızıl Gölge
DENETMEN
Mesajlar: 7111
Kayıt: 25 Haz 2008, 11:11
Konum: Yokluğun içindeyim..!

KİM DEMİŞ DELİ DİYE ?

Mesajgönderen Kızıl Gölge » 11 Şub 2009, 14:22

Osmanlı padişahlarının on sekizincisi ve İslam halifelerinin seksen üçüncüsü olan Sultan İbrahim. Kimdir ?

Birde Kilgarvan'dan dinleyin hikayesini, ondan sonra karar verin.
Bakı

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri
Girmiş bahçeme ağaçlık taslayor.

Özdemir Asaf

Kullanıcı avatarı

Kilgarvan
İDARİ SORUMLU
Mesajlar: 1761
Kayıt: 02 Eki 2006, 18:28
Been thanked: 1 time

BEN DE

Mesajgönderen Kilgarvan » 11 Şub 2009, 14:31

Benden değil, ben de Necdet Sakaoğlu'ndan aldım ve geniş bir giriş yazarak siz değerli arkadaşlarımın istifadesine sundum. Adamın başından geçenler hakikaten değme fantastik eserlere taş çıkartacak türden. Üstelik tüm olayların İstanbul'umuzda, hepimizin tanıdığı, bildiği, aşina semtlerde geçmiş olması olayı daha da büyüleyici kılıyor. Bence yukarıdaki öykünün baş kahramanlarından biri de güzel İstanbul'umuzdur. Yukarıdaki anlatı, kafayı çalıştırıp bir çimdikçik hayal kuran arkadaşlarımızın, kendi öz kültürümüze dair ne denli keyifli öyküler, romanlar kurabileceklerini gösteriyor. Keyifli okumalar.

Kullanıcı avatarı

yuno44907
ÜYE
ÜYE
Mesajlar: 1134
Kayıt: 13 Kas 2008, 20:53
Konum: hadımköy
İletişim:

bakış açısı

Mesajgönderen yuno44907 » 11 Şub 2009, 17:27

Kimsenin padişahı salladığı yokmuş. Sadece danışman olarak görmüşler padişahı. Yeniçeriler yönetmiş hep. Kafalarına görede öldürmüşler manyaklar.
Ben büyüyünce kurtadam olcağğmm!


“MİTOLOJİ VE MASALLAR” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

Giriş  •  Kayıt